Avancerede kliniske sygeplejersker arbejder med komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med lægeprofessionen. APN-sygeplejersker kan:

  • udføre klinisk udredning
  • udføre sygeplejefaglig diagnosticering og iværksætte intervention inden for afgrænsede sygdomsgrupper
  • udføre klinisk lederskab
  • arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
  • udvikle praksis – herunder hensigtsmæssige arbejdsgange
  • udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb
  • arbejde tværprofessionelt