15. november - 7. december 2017

 • Intern afklaringsfase: institutledere, dekanat, fakultetsledelse
 • Produkt: Justering og udkast til tidsplan og kommisorier

20. december 2017

 • Studienævnsmøde
 • Produkt: Intern projektgruppe nedsættes

Januar 2018

 • Projektgruppemøde
 • Produkt: Fordeling af opgaver

5. februar 2018

 • Indledende rådgivningsgruppemøde
 • Produkt: Afklaring af rammer for udviklingsarbejdet. Aftaler om videre proces. Afklaring af mulighed for finansiering af udviklingsfase

Januar - februar 2018

 • Afklaring af økonomiske implikationer baseret på foreløbigt kassogram
 • Produkt: Udkast til business case

Forår 2018

 • Workshop: projektgruppe og rådgivningsgruppe
 • Produkt: Udkast til formålsformulering, kompetenceprofil. Optagelseskriterier og prioritering af ansøgere. Struktur og ECTS. Idekatalog til kurser og prøver. Evalueringsplan

April - juni 2018

 • Kursus- og prøveudvikling
 • Produkt: Udkast til kursus- og prøvebeskrivelser. Justeret business case

Juni 2018

 • Plan og model for etablering af kliniksamarbejde
 • Produkt: Oplæg til institutleder

September 2018

 • Udvidet studienævnsmøde med institutleder
 • Produkt: Godkendelse af revideret business case og eventuelt justeret kassogram

September 2018

 • Studieordningsudkast samles
 • Produkt: Udkast til studieordning fremsendes

Oktober 2018

 • Rådgivningsgruppemøde
 • Produkt: Kommentarer til udkast til studieordning

Oktober 2018

 • Studienævnet
 • Produkt: Godkendt udkast til studieordning

November 2018

 • Dekanat
 • Produkt: Godkendt studieordning

Efterår 2018

 • Praktisk forberedelse/implementeringsplan
 • Produkt: Aftaler med eksterne parter ift. klinisk undervisning. Lokaler, underviserressourcer.

Efterår 2018

 • Studieadministrativ implementering
 • Produkt: Studieordning i EDDI og STADS

Efterår 2018 - forår 2019

 • Rekruttering
 • Produkt: Rekkruteringsplan- og materiale, informationsmøder mv. Involvering af rådgivningsgruppe

1. marts 2019

 • Ansøgningsfrist

1. september 2019

 • Studiestart