Der er rigtig mange forskellige funktioner, som APN-sygeplejersker kan varetage i kommunerne.
Inge Bank, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune

Hør Inge Bank, sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, fortælle om de jobfunktioner, som APN-sygeplejersker kan varetage i kommunerne.

 

- og om den udvikling, som har skabt behovet for APN-sygeplejersker i Danmark.