Styregruppen for APN-projektet (otte kommuner og Aarhus Universitet) inviterer i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd til informationsmøder i hele landet. På mødet kan du blandt andet få svar på, hvad kommunerne forventer at kunne opnå med udviklingen af den nye APN-rolle, hvilke funktioner APN-sygeplejersken forventes at varetage, og hvordan borgerne vil opleve forskellen. Du kan også få svar på, hvordan APN-uddannelsen er skruet sammen, og hvordan den opnår en høj grad af klinisk og praksisnær tilknytning.

Se, hvem der er oplægsholder på undersiderne nedenfor.

Program
Kl. 17.30: Mulighed for en sandwich

Kl. 18.00: Velkomst v. kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd

Hvorfor APN-sygeplejersker i kommunerne? Hvad vil vi opnå på borgernes vegne? Oplæg v. repræsentanter fra en eller flere af de deltagende kommuner.

APN – præsentation af indhold, optagelseskrav, ansøgningsfrist, mulighed for at læse på deltid samt udbud i både Aarhus og Emdrup. Oplæg v. Aarhus Universitet.

Uddybning af APN-rollen i kommunerne. Forventet funktionsbeskrivelse, vilkår, effekt m.v. Oplæg v. repræsentant fra en af kommunerne.

Udviklingen set fra Dansk Sygeplejeråd – Avanceret sygepleje i hele sundhedsvæsenet og medlemsmuligheder i kredsene. Oplæg v. Dansk Sygeplejeråd

Debat og spørgsmål

Kl. 20.00: Afrunding og tak for i dag

Møderne foregår i Dansk Sygeplejeråds kredslokaler.

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men du skal tilmelde dig. Du finder tilmeldingslink under de enkelte lokationer herunder.

Midtjylland: 30. januar 2019 fra kl. 17.30 til 20.00. Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg.

Oplægsholdere

 • Sundheds- og omsorgschef Inge Bank, Silkeborg Kommune
 • Sundhedsfaglig konsulent Monica Milters Ehlers, Aarhus Kommune
 • Områdechef Lene Offersen, Aarhus Kommune
 • Udviklingskonsulent Tina Rosendahl, Silkeborg Kommune
 • Uddannelsesleder Annelise Norlyk, Aarhus Universitet
 • Kredsformand Anja Laursen, Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland

Sjælland: 4. februar 2019 fra kl. 17.30 til 20.00. Møllevej 15, 4140 Borup

Oplægsholdere

 • Sygeplejechef Helen Kæstel, Aalborg Kommune
 • Sundheds- og udviklingskonsulent Grete Wedege, Aalborg Kommune
 • Viceinstitutleder Kirsten Frederiksen, Aarhus Universitet
 • Næstformand Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
 • Kredsnæstformand Ulla Birk Johansen, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

Hovedstaden: 5. februar 2019 fra kl. 17.30 til 20.00. Frederiksborggade 15, 4., København

Oplægsholdere

 • HR-udviklingschef Clea Bach, Københavns Kommune
 • Udviklingskonsulent Winnie Seidelin, Københavns Kommune
 • Viceinstitutleder Kirsten Frederiksen, Aarhus Universitet
 • Næstformand Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
 • Kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Nordjylland: 5. februar 2019 fra kl. 17.30 til 20.00. Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg.

Oplægsholdere

 • Ældre- og sundhedschef Annette Secher, Aalborg Kommune
 • Sundheds- og udviklingskonsulent Grete Wedege, Aalborg Kommune
 • Uddannelsesleder Annelise Norlyk, Aarhus Universitet
 • Kredsformand Jytte Wester, Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Syddanmark: 6. februar 2019 fra kl. 17.30 til 20.00. Vejlevej 121, 2. sal, 7000 Fredericia

Oplægsholdere

 • Chef for sygeplejen Anni Kjærgaard Sørensen, Esbjerg Kommune
 • Sundhedsfaglig chef Jette Mark Sørensen, Odense Kommune
 • Uddannelsesleder Annelise Norlyk, Aarhus Universitet
 • Næstformand Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
 • Kredsformand John Christiansen, Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark